კრიტიკა

ისევე როგორც ყველას და ყველაფერს მრავალად მოეძებნება კრიტიკოსები, მათ შორის ქსელურ მარკეტინგსაც. განსაკუთრებით მწვავეა ხოლმე კრიტიკა, როცა საქმე ეხება ქსელური მარკეტინგისა და ფინანსური პირამიდის არევას. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა განვიხილავთ ძირითად ელემენტებს, რომელიც განასხვავებს ერთს მეორესაგან.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑